Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Front Door Standard/Premium with API Management origin

Utolsó frissítés: 2022. 02. 16.

This template creates a Front Door Premium and an API Management instance, and uses an NSG and global API Management policy to validate that traffic has come through the Front Door origin.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
location The location into which regionally scoped resources should be deployed. Note that Front Door is a global resource.
vnetIPPrefix The IP address prefix (CIDR range) to use when deploying the virtual network.
apiManagementSubnetIPPrefix The IP address prefix (CIDR range) to use when deploying the API Management subnet within the virtual network.
apiManagementServiceName The name of the API Management service instance to create. This must be globally unique.
apiManagementPublisherName The name of the API publisher. This information is used by API Management.
apiManagementPublisherEmail The email address of the API publisher. This information is used by API Management.
apiManagementSku The name of the SKU to use when creating the API Management service instance. This must be a SKU that supports virtual network integration.
apiManagementSkuCount The number of worker instances of your API Management service that should be provisioned.
frontDoorProxyEndpointName The name of the Front Door endpoint to create for the API Management proxy gateway. This must be globally unique.
frontDoorDeveloperPortalEndpointName The name of the Front Door endpoint to create for the API Management developer portal. This must be globally unique.
frontDoorSkuName The name of the SKU to use when creating the Front Door profile.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-standard-premium-api-management-external/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-standard-premium-api-management-external/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása