Navigáció kihagyása

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Enable encryption on a running Linux VM.

Utolsó frissítés: 2021. 05. 13.

This template enables encryption on a running linux vm using AAD client secret.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
vmName Name of the virtual machine
keyVaultName Name of the KeyVault to place the volume encryption key.
keyVaultResourceGroup Resource group of the KeyVault
keyEncryptionKeyURL URL of the KeyEncryptionKey used to encrypt the volume encryption key
keyEncryptionAlgorithm keyEncryptionAlgorithm used to wrap volume encryption key using KeyEncryptionKeyURL
location Default location
volumeType Volume type being targeted for encryption operatio
forceUpdateTag Pass in a unique value like a GUID everytime the operation needs to be force run

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/encrypt-running-linux-vm/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/encrypt-running-linux-vm/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása

Kamran Khan további sablonjai