The Azure Quickstart templates are currently available in English

JMeter environment for Elasticsearch

Utolsó frissítés: 2021. 06. 09.

This template will deploy a JMeter environment into an existing virtual network. One master node and multiple subordinate nodes are deployed into a new jmeter subnet. This template works in conjunction with the Elasticsearch quickstart template.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
adminUsername Admin username used when provisioning virtual machines
existingVirtualNetworkName Existing virtual network name to deploy into which contains Elasticsearch nodes
subNodeCount Number of subordinate JMeter nodes to provision
subNodeSize Size of the subordinate JMeter nodes
bossNodeSize Size of the boss JMeter node
jarball The location of the test library and jar dependencies. This is extracted to every node under /opt/jmeter/apache-jmeter-2.13/lib/junit
testpack The location of the test jmx and run properties. This is extracted to the JMeter master node only, in /opt/jmeter
esClusterName The name of the Elasticsearch cluster to target
templateBase Change this value to your repo name if deploying from a fork
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/elastic/elasticsearch-jmeter/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/elastic/elasticsearch-jmeter/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása