The Azure Quickstart templates are currently available in English

eShop Website with ILB ASE

Utolsó frissítés: 2020. 09. 02.

An App Service Environment is a Premium service plan option of Azure App Service that provides a fully isolated and dedicated environment for securely running Azure App Service apps at high scale, including Web Apps, Mobile Apps, and API Apps.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
existingASEName Name of the App Service Environment.
existingASELocation Location of the App Service Environment.
existingASEDNSSuffix DNS Suffix used for the ILB ASE
dnsSuffix Root domain name used to access web apps on internet.
sqlServerAdministratorLogin Administrator login name of the Azure SQL Server.
sqlServerAdministratorLoginPassword Administrator login password of the Azure SQL Server.
azureAdTenantId Directory ID of the Azure Active Directory used by the Admin App.
azureAdClientId Application ID of the Admin App Registration.
appInsightsLocation description

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/e-shop-website-with-ilb-ase/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/e-shop-website-with-ilb-ase/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása