DLWorkspace Deployment

Utolsó frissítés: 2018. 09. 12.

Deploy DLWorkspace cluster on Azure

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
clusterNameDesired Name of cluster - should be lowercase, if it is not, a lowercase version will be used.
location Location of resources.
adminUsername Username on machines.
adminPassword Password for the virtual machines .
dlwsAdmins Comma separated list of users allowed to log into DLWorkspace webportal as administrator and manage the cluster
devSourceIP Array of IP prefixes of machines which can be used to connect to the dev box.
numberOfInfraVM Number of infra-VM to deploy.
infraVMSize Size of the infra-VM. Use a CPU VM for infra-VM.
numberOfWorkerVM Number of worker-VM to deploy.
workerVMSize Size of the worker-VM. Use a GPU VM for worker-VM.
openIDProvider Provider for OpenID Authentication - currently supports MSFT or Google, leave blank if not using.
openIDTenant Name of the web application registered with the authentication provider.
openIDClientID ClientID of the web application registered with the authentication provider.
openIDClientSecret Client Secret of the web application registered with the authentication provider.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/dlworkspace-deployment/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/dlworkspace-deployment/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása