Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Azure Data Factory with Git and managed vnet configuration

Utolsó frissítés: 2022. 04. 29.

This template creates Azure Data Factory with Git configuration and managed virtual network.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
dataFactoryName Data factory name
enableManagedVirtualNetwork Managed Virtual Network name
enableManagedVnetIntegrationRuntime Enable the integration runtime inside the managed virtual network. Only required if enableManagedVirtualNetwork is true
location Data factory location
tags Object containing resource tags
publicNetworkAccess Enable or disable public network access
configureGit Configure git during deployment
gitRepoType Git repository type. Azure DevOps = FactoryVSTSConfiguration and GitHub = FactoryGitHubConfiguration
gitAccountName Git account name. Azure DevOps = Organisation name and GitHub = Username
gitProjectName Git project name. Only relevant for Azure DevOps
gitRepositoryName Git repository name
gitCollaborationBranch The collaboration branch name. Default is main
gitRootFolder The root folder path name. Default is /
systemAssignedIdentity Enables system assigned managed identity on the resource
userAssignedIdentities The user assigned ID(s) to assign to the resource
enableDiagnostics Enable diagnostic logs
diagnosticStorageAccountId Storage account resource id. Only required if enableDiagnostics is set to true
diagnosticLogAnalyticsWorkspaceId Log analytics workspace resource id. Only required if enableDiagnostics is set to true
diagnosticEventHubAuthorizationRuleId Event hub authorization rule for the Event Hub namespace. Only required if enableDiagnostics is set to true
diagnosticEventHubName Event hub name. Only required if enableDiagnostics is set to true
resourcelock Specify the type of resource lock.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-v2-git-config-managed-vnet/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-v2-git-config-managed-vnet/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása