Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Create an HPC cluster

Utolsó frissítés: 2021. 06. 08.

This template creates an HPC cluster with the latest version of HPC Pack 2012 R2. The head node with local HPC databases acts as domain controller as well.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
clusterName The HPC Pack cluster name. It must be unique in the location because it is also used as the public DNS name prefix for the cluster. For example, the public DNS name is '<clustername>.westus.cloudapp.azure.com' if the resource group location is 'West US'. It must contain between 3 and 15 characters with lowercase letters and numbers, and must start with a letter.
privateDomainName The fully qualified domain name (FQDN) for the private domain forest which will be created by this template, for example 'hpc.local'.
headNodeVMSize The VM size of the head node. Note that some VM sizes in the list are only available in some particular locations. Please check the availability and the price of the VM sizes at https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines before deployment.
computeNodeImage The VM image of the compute nodes
computeNodeNamePrefix The name prefix of the compute nodes. It must be no more than 12 characters, begin with a letter, and contain only letters, numbers and hyphens. For example, if 'IaaSCN-' is specified, the compute node names will be 'IaaSCN-000', 'IaaSCN-001', ...
computeNodeNumber The number of the compute nodes
computeNodeVMSize The VM size of the compute nodes. Note that some VM sizes in the list are only available in some particular locations. Please check the availability and the price of the VM sizes at https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines before deployment.
adminUsername Administrator user name for the virtual machines and the Active Directory domain.
adminPassword Administrator password for the virtual machines and the Active Directory domain
headNodePostConfigScript Optional URL of a public available PowerShell script you want to run on the head node after it is configured. The script will be run as the Local System account. You can also specify arguments for the script, for example 'http://www.contoso.com/myhnpostscript.ps1 -Arg1 arg1 -Arg2 arg2'.
computeNodePostConfigScript Optional URL of a public available PowerShell script you want to run on the compute nodes after they are configured. The script will be run as the Local System account. You can also specify arguments for the script, for example 'http://www.contoso.com/mycnpostscript.ps1 -Arg1 arg1 -Arg2 arg2'.
location Location for all resources.
_artifactsLocation The location of resources, such as templates and DSC modules, that the template depends on
_artifactsLocationSasToken Auto-generated token to access _artifactsLocation

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/create-hpc-cluster/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/create-hpc-cluster/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása