Create an HPC cluster with custom compute node image

Utolsó frissítés: 2018. 08. 30.

This template creates an HPC Pack cluster with the custom compute node image.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
clusterName The HPC Pack cluster name. It must be unique in the location because it is also used as the public DNS name prefix for the cluster. For example, the public DNS name is '<clustername>.westus.cloudapp.azure.com' if the resource group location is 'West US'. It must contain between 3 and 15 characters with lowercase letters and numbers, and must start with a letter.
privateDomainName The fully qualified domain name (FQDN) for the private domain forest which will be created by this template, for example 'hpc.local'.
headNodeVMSize The VM size of the head node. Note that some VM sizes in the list are only available in some particular locations. Please check the availability and the price of the VM sizes at https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines before deployment.
computeNodeSourceImageVhdUri The Uri of the custom HPC Pack compute node image VHD. The image must have HPC Pack installed, i.e. it was captured from an HPC Pack compute node.
computeNodeNamePrefix The name prefix of the compute nodes. It must be no more than 12 characters, begin with a letter, and contain only letters, numbers and hyphens. For example, if 'IaaSCN-' is specified, the compute node names will be 'IaaSCN-000', 'IaaSCN-001', ...
computeNodeNumber The number of the compute nodes. All the compute nodes will be created in the storage account where the custom HPC Pack compute node image locates. It is recommended to create no more than 40 VMs in one storage account to avoid possible throttling.
computeNodeVMSize The VM size of the compute nodes. Note that some VM sizes in the list are only available in some particular locations. Please check the availability and the price of the VM sizes at https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines before deployment.
adminUsername Administrator user name for the virtual machines and the Active Directory domain.
adminPassword Administrator password for the virtual machines and the Active Directory domain
headNodePostConfigScript Optional URL of a public available PowerShell script you want to run on the head node after it is configured. The script will be run as the Local System account. You can also specify arguments for the script, for example 'http://www.contoso.com/myhnpostscript.ps1 -Arg1 arg1 -Arg2 arg2'.
computeNodePostConfigScript Optional URL of a public available PowerShell script you want to run on the compute nodes after they are configured. The script will be run as the Local System account. You can also specify arguments for the script, for example 'http://www.contoso.com/mycnpostscript.ps1 -Arg1 arg1 -Arg2 arg2'.
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/create-hpc-cluster-custom-image/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/create-hpc-cluster-custom-image/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása