Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Create a Budget

Utolsó frissítés: 2022. 03. 10.

This template shows how to create a budget under a subscription.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
budgetName Name of the Budget. It should be unique within a resource group.
amount The total amount of cost or usage to track with the budget
timeGrain The time covered by a budget. Tracking of the amount will be reset based on the time grain.
startDate The start date must be first of the month in YYYY-MM-DD format. Future start date should not be more than three months. Past start date should be selected within the timegrain preiod.
endDate The end date for the budget in YYYY-MM-DD format. If not provided, we default this to 10 years from the start date.
firstThreshold Threshold value associated with a notification. Notification is sent when the cost exceeded the threshold. It is always percent and has to be between 0.01 and 1000.
secondThreshold Threshold value associated with a notification. Notification is sent when the cost exceeded the threshold. It is always percent and has to be between 0.01 and 1000.
contactEmails The list of email addresses to send the budget notification to when the threshold is exceeded.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.consumption/create-budget-simple/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.consumption/create-budget-simple/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása