Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Concourse CI

Utolsó frissítés: 2021. 05. 27.

Concourse is a CI system composed of simple tools and ideas. It can express entire pipelines, integrating with arbitrary resources, or it can be used to execute one-off tasks, either locally or in another CI system. This template can help to prepare neccessary Azure resources to setup such a CI system, and make the setup more simple.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
jumpboxVmName Name of the jumpbox VM, will be used as DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine
jumpboxUbuntuOSVersion OS version of Ubuntu
jumpboxVmSize Please check if the region support this VM size https://azure.microsoft.com/en-us/regions/#services. For more information about virtual machine sizes, see https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/virtual-machines-linux-sizes/
jumpboxUsername User name for the Virtual Machine
jumpboxSshKeyData Please copy the content of your SSH RSA public key and paste it here. You can use "ssh-keygen -t rsa -b 2048" to generate your SSH key pairs.
concourseUsername Login username for Concourse web portal or Fly CLI
concoursePassword Login password for Concourse web portal or Fly CLI
concourseWorkerDiskSize Disk size of Concourse worker instance in GB, value must be between 30GB to 1023GB
environment Different environments in Azure. Supported values: AzureCloud, AzureChinaCloud
tenantID ID of the tenant. See https://github.com/cloudfoundry-incubator/bosh-azure-cpi-release/blob/master/docs/guidance.md
clientID ID of the client. See https://github.com/cloudfoundry-incubator/bosh-azure-cpi-release/blob/master/docs/guidance.md
clientSecret secret of the client. See https://github.com/cloudfoundry-incubator/bosh-azure-cpi-release/blob/master/docs/guidance.md
boshVmSize Please check if the region support this VM size https://azure.microsoft.com/en-us/regions/#services. For more information about virtual machine sizes, see https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/virtual-machines-linux-sizes/
autoDeployBosh The flag allowing to deploy Bosh automatically or not
autoDeployConcourse The flag allowing to deploy Concourse automatically or not
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken For a standard deployment, leave empty. If you are running from a blob template, then provide the Shared Access Signature token (starting with a ?) that grants authorization to the private template.
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/concourse/concourse-ci/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/concourse/concourse-ci/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása