The Azure Quickstart templates are currently available in English

CI/CD & Containerized App Deploy Docker Enterpise & Jenkins

Utolsó frissítés: 2019. 12. 06.

This quick start launches a stack that allows you to Build, Run & Ship Containerized Applications using Docker Enterprise Edition and CloudBees Jenkins. This integrated stack is ready to use pre production environment.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
location The location where the solution will be deployed.
jenkinsDnsNameForPublicIP Unique DNS Name for the Public IP used to access the Jenkins Operations Center Web Front-End.
jenkinsUsername Admin User name for SSH Cloudbees Jenkins related Virtual Machines.
jenkinsPassword Admin Password for SSH Cloudbees Jenkins related Virtual Machines.
jenkinsAdminPassword Password for the 'admin' user on jenkins initial security setup.
size Size of your CloudBees Jenkins Platform deployment.
ucpControllerCount Number of UCP Controller VMs
ucpNodeCount Number of UCP node VMs
ucpDtrNodeCount Number of DTR node VMs
dockerAdminUsername OS Admin User Name for UCP Controller Nodes, UCP Nodes and DTR Nodes
dockerAdminPassword OS Admin password
controllerLbPublicIpDnsName DNS label of Public IP for Controller Load Balancer
nodeLbPublicIpDnsName DNS label for UCP Nodes Load Balancer
nodeDtrLbPublicIpDnsName DNS label of Public IP for DTR Load Balancer
ucpLicenseKey License Key for UCP (Url)
ucpAdminPassword Password for UCP Admin Account
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/cloudbeesjenkins-dockerdatacenter/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/cloudbeesjenkins-dockerdatacenter/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása

Mazhar Hussain Warsi további sablonjai