Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Azure Cloud Shell - VNet

Utolsó frissítés: 2022. 05. 10.

This template deploys Azure Cloud Shell resources into an Azure virtual network.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
existingVNETName Name of the existing VNET to inject Cloud Shell into.
relayNamespaceName Name of Azure Relay Namespace.
azureContainerInstanceOID Object Id of Azure Container Instance Service Principal. We have to grant this permission to create hybrid connections in the Azure Relay you specify. To get it: Get-AzADServicePrincipal -DisplayNameBeginsWith 'Azure Container Instance'
containerSubnetName Name of the subnet to use for cloud shell containers.
containerSubnetAddressPrefix Address space of the subnet to add for cloud shell. e.g. 10.0.1.0/26
relaySubnetName Name of the subnet to use for private link of relay namespace.
relaySubnetAddressPrefix Address space of the subnet to add for relay. e.g. 10.0.2.0/26
storageSubnetName Name of the subnet to use for storage account.
storageSubnetAddressPrefix Address space of the subnet to add for storage. e.g. 10.0.3.0/26
privateEndpointName Name of Private Endpoint for Azure Relay.
tagName Name of the resource tag.
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/cloud-shell-vnet/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/cloud-shell-vnet/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása

Danny Maertens további sablonjai