Cisco Cloud Services Router 1000v - Existing VirtualNetwork (4 subnets)

Utolsó frissítés: 2018. 08. 07.

This deployment creates a CSR with 4 NICs, placed in an existing virtualNetwork. The virutal network must have at least 4 subnets. User defined routes are created on the subnets to ensure the CSR is used as the default gateway for virtual machines in the private subnet. Finally, the IP Forwarding flag is set on Azure to allow the CSR to properly pass traffic. To deploy this template to Azure Government, go to the Quickstart repository via the Browse on GitHub button.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
virtualNetworkResourceGroupName Name of the resource group that contains the existing virtual network.
virtualNetworkName Name of the existing virtual network the router will be deployed to.
subnet1Name Name of the first subnet.
subnet2Name Name of the second subnet.
subnet3Name Name of the third subnet.
subnet4Name Name of the fourth subnet.
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/cisco-csr-1000v-existing-vnet-4-nic/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/cisco-csr-1000v-existing-vnet-4-nic/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása

Vishlesh Patel további sablonjai