Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Chef Backend High-Availability Cluster

Utolsó frissítés: 2021. 06. 09.

This template creates a chef-backend cluster with front-end nodes attached

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
_secretsLocation URL of the Standard storage account blob container to receive shared secrets and config files. (ie. https://mystandardstorage.blob.core.windows.net/artifactsfolder )
_secretsLocationSasToken Generated Shared Acccess Signature token to access _secretsLocation
adminUsername Administrator username on all VMs
chefBEType Chef BE VM Storage Type must match chefBEvmSize
chefBEvmSize Chef BE VM Size must match chefBEType
chefDNSName DNS name used for public IP addresses and as base for naming other resources. Must be globally unique and 3 to 61 characters long.
chefFEType Chef FE VM Storage Type must match chefFEvmSize
chefFEvmSize Chef FE VM Size must match chefFEType
sshKeyData SSH rsa public key file as a string.
storageURL URL for Azure Storage should need changing for regional only
ubuntuVersion Ubuntu version

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/chef/chef-ha-cluster/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/chef/chef-ha-cluster/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása