Navigáció kihagyása

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a CDN Profile and a CDN Endpoint with parameters

Utolsó frissítés: 2021. 11. 09.

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with parameterized configuration settings

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
profileName Name of the CDN Profile.
sku Pricing tier of the CDN Profile.
endpointName Name of the CDN Endpoint.
isHttpAllowed Whether the HTTP traffic is allowed.
isHttpsAllowed Whether the HTTPS traffic is allowed.
queryStringCachingBehavior Query string caching behavior.
contentTypesToCompress Content type that is compressed.
isCompressionEnabled Whether the compression is enabled
originUrl Url of the origin
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/cdn-customize/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/cdn-customize/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása