BOSH Setup

Utolsó frissítés: 2018. 11. 15.

This template helps you setup a development environment where you can deploy BOSH and Cloud Foundry.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
vmName name of the vm, will be used as DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine
ubuntuOSVersion OS version of Ubuntu
adminUsername User name for the Virtual Machine
sshKeyData Please copy the content of your SSH RSA public key and paste it here. You can use "ssh-keygen -t rsa -b 2048" to generate your SSH key pairs.
storageAccountKind Storage Account Kind. Choose v1 for Storage (general purpose v1) and v2 for StorageV2 (general purpose v2)
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
environment Different environments in Azure. Choose AzureCloud for Global Azure, choose AzureChinaCloud for Azure China Cloud, choose AzureUSGovernment for Azure Government, choose AzureGermanCloud for German cloud.
servicePrincipalType Service principal supports two types: with a password or with a certificate
tenantID Tenant ID
clientID Client ID or application ID
clientSecret Password of the service principal. See https://docs.microsoft.com/en-us/cli/azure/create-an-azure-service-principal-azure-cli?toc=%2Fazure%2Fazure-resource-manager%2Ftoc.json&view=azure-cli-latest#create-a-service-principal-for-your-application
certificate Base64-encoded Certificate of the service principal. You can run "cat <PATH_TO_YOUR_PEM_CERTIFICATE> | base64 -w 0", and input the result. See https://docs.microsoft.com/en-us/cli/azure/create-an-azure-service-principal-azure-cli?toc=%2Fazure%2Fazure-resource-manager%2Ftoc.json&view=azure-cli-latest#create-a-service-principal-for-your-application
azureStackDomain Azure Stack deployment domain. Please check https://github.com/cloudfoundry/bosh-azure-cpi-release/tree/master/docs/advanced/azure-stack.
azureStackResource Azure Stack Active Directory Service Endpoint Resource ID. Please check https://github.com/cloudfoundry/bosh-azure-cpi-release/tree/master/docs/advanced/azure-stack.
azureStackAuthentication Azure Stack Authentication. Please check https://github.com/cloudfoundry/bosh-azure-cpi-release/tree/master/docs/advanced/azure-stack.
azureStackCARootCertificate Azure Stack CA root certificate, which is base64 encoded. Get the Azure Stack CA root certificate from the Azure Stack operator, run "cat <PATH_TO_YOUR_PEM_CERTIFICATE> | base64 -w 0", and input the result. If not provided, "/var/lib/waagent/Certificates.pem" will be used. Please check https://github.com/cloudfoundry/bosh-azure-cpi-release/tree/master/docs/advanced/azure-stack#azure-stack-properties.
loadBalancerSku The sku of the load balancer to be used. Note: Standard Sku LB is not supported in Azure Stack and Azure China Cloud.
useAvailabilityZones The flag to enable availability zones in cloud config
stemcellOSVersion The OS version of stemcell when deploying Cloud Foundry. Only Xenial is supported. This parameter will be deprecated in future.
autoDeployBosh The flag allowing to deploy BOSH director automatically or not
boshVmSize Please check if the region support this VM size https://azure.microsoft.com/en-us/regions/#services. For more information about virtual machine sizes, see https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/virtual-machines-linux-sizes/
boshLogLevel The log level for Bosh
autoDeployCloudFoundry The flag allowing to deploy Cloud Foundry automatically or not
cloudFoundrySystemDomain The Cloud Foundry system domain. If not specified, a xip.io domain will be used.
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/bosh-setup/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/bosh-setup/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása