Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Logic App to email reports on backup policy adherence

Utolsó frissítés: 2021. 05. 24.

Create a Logic App to send reports on backup policy adherence of your backup instances via email

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
logicAppName Name of the Logic App to be created.
location Azure region in which the Logic App should be created.
logicAppWorkspace Name of the existing Log Analytics workspace that the Logic App should connect to. Note that the Logic App connects to a single workspace, but can query data across multiple workspaces. Use the 'Workspaces To Query' parameter to specify the list of workspaces that the Logic App should query data from.
workspaceSubscriptionId Subscription Id of the existing Log Analytics workspace that the Logic App should connect to.
workspaceResourceGroup Resource Group name of the existing Log Analytics workspace that the Logic App should connect to.
workspacesToQuery List of workspaces that the Logic App should query data from. Should be a comma-separated array of values of the format ['/subscriptions/{subscriptionId1}/resourceGroups/{resourceGroupName1}/providers/Microsoft.OperationalInsights/workspaces/{workspaceName1}','/subscriptions/{subscriptionId2}/resourceGroups/{resourceGroupName2}/providers/Microsoft.OperationalInsights/workspaces/{workspaceName2}']
emailFrequency Frequency at whch emails should be received by the recipient(s). Select 'Day' for sending emails once a day, 'Week' for sending emails once a week, or 'Month' for sending emails once a month.
recipientEmailId Email id of the recipient(s). To specify multiple email ids, use a semicolon-separated list.
startDate Start Date and Time (in UTC) of the data to be queried by the Logic App. Use yyyy-MM-dd HH:mm:ssZ format.
endDate End Date and Time (in UTC) of the data to be queried by the Logic App. Use yyyy-MM-dd HH:mm:ssZ format.
vaultSubscriptionListFilter Use to filter data queried by the Logic App to a limited set of subscriptions in which Recovery Services vaults exist. Should be of the format '{subscriptionId1},{subscriptionId2},..'. Default value is '*', which enables the Logic App to query data across all backup subscriptions that are sending data to the specified Log Analytics workspaces.
vaultLocationListFilter Use to filter data queried by the Logic App to a limited set of regions in which Recovery Services vaults exist. Should be of the format 'location1,location2,..' (eg. eastus,westus). Default value is '*', which enables the Logic App to query data for vaults across all Azure regions in the specified subscriptions.
vaultListFilter Use to filter data queried by the Logic App to a limited set of Recovery Services vaults. Should be of the format 'vaultname1,vaultname2,..'. Default value is '*', which enables the Logic App to query data for all vaults in the specified subscriptions and locations.
backupSolutionListFilter Use to filter data queried by the Logic App to a limited set of Azure Backup solutions being used in your environment. Should be of the format 'solution1,solution2,..' (eg. Azure VM Backup,SQL in Azure VM Backup,DPM). Default value is '*', which enables the Logic App to query data across all Azure Backup solutions being used.
excludeLegacyEvent Selecting 'true' enables the Logic App to avoid querying data that is sent to the legacy Azure Diagnostics table in the Log Analytics workspace(s). Excluding the legacy table improves query performance time.
aggregationType Use to specify the granularity at which data is sampled in the case of trend graphs.
resourceTags Tags to be assigned to the Logic App and the API connection resources.
emailSubject Subject of the email to be received by the recipient(s).

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/backup-policyadherence-report/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/backup-policyadherence-report/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása