Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Create a sandbox setup of Azure Firewall with Zones

Utolsó frissítés: 2021. 05. 11.

This template creates a virtual network with three subnets (server subnet, jumpbox subnet, and Azure Firewall subnet), a jumpbox VM with public IP, A server VM, UDR route to point to Azure Firewall for the ServerSubnet,an Azure Firewall with one or more Public IP addresses, one sample application rule, and one sample network rule and Azure Firewall in Availability Zones 1, 2, and 3.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
virtualNetworkName virtual network name
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
location Location for all resources.
availabilityZones Zone numbers e.g. 1,2,3.
numberOfFirewallPublicIPAddresses Number of public IP addresses for the Azure Firewall
jumpBoxSize Size of the virtual machine.
serverSize Size of the virtual machine.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/azurefirewall-with-zones-sandbox/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/azurefirewall-with-zones-sandbox/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása

Madhusudhan Ravi további sablonjai