Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Create an Azure Relay namespace with SAS Policies

Utolsó frissítés: 2021. 05. 04.

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with standard SKU, a HybridConnection entity and authorization rules for both the namespace and HybridConnection.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
namespaceName Name of the Azure Relay namespace
namespaceAuthorizationRuleName Name of the Namespace AuthorizationRule
hybridConnectionName Name of the HybridConnection
hybridConnectionAuthorizationRuleName Name of the HybridConnection AuthorizationRule
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.relay/azure-relay-create-authrule-namespace-and-hybridconnection/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.relay/azure-relay-create-authrule-namespace-and-hybridconnection/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása