Navigáció kihagyása

Enterprise Governance-AppService, SQL DB, AD, OMS, Runbooks

Utolsó frissítés: 2016. 10. 14.

Cloud adoption for an Enterprise, small or large, require responsible and efficient governance models to derive value from their cloud deployments. CloudWise (a code-name for the solution), is a composite solution available from Azure Partner QuickStarts, is an adoption enabler for Customers, System Integrators and Partners alike, that delivers a self-serviceable, automated governance and operations solution, focused on Optimizing Your Costs, Improve Your Application(s) Reliability, Reducing Business Risk. The solution highlights the core governance pillars of Visibility and Control.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
skuName Describes plan's pricing tier and instance size. Check details at https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/app-service/
skuCapacity Describes plan's instance count
sqlAdministratorLogin The account name to use for the database server administrator.
sqlAdministratorLoginPassword The password to use for the database server administrator.
omsWorkspaceName Provide the OMS Workspace Name.
automationAccountName Provide the name of an existing Automation Account with SPN.
automationRegion Location of the existing Automation Account.
omsRegion Location of the OMS regions.
_artifactsLocation Publicly accessible location of all deployment artifacts.
_artifactsLocationSasToken Reserved for deploying using Visual Studio. Please keep it as an empty string
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/azure-governance-operations-automation/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/azure-governance-operations-automation/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása

Gururaj Pandurangi további sablonjai