Navigáció kihagyása

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Retrieve Azure Storage access keys in ARM template

Utolsó frissítés: 2021. 05. 21.

This template will create a Storage account, after which it will create a API connection by dynamically retrieving the primary key of the Storage account. The API connection is then used in a Logic App as a trigger polling for blob changes. The complete scenario can be found on https://blog.eldert.net/retrieve-azure-storage-access-keys-in-arm-template.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
storageAccountName Name of the Azure Storage account.
storageAccountSku Sku on which to run the Azure Storage account.
storageAccountKind Indicates the type of storage account.
storageAccountContainerName Set the name of the container to create in the Storage account.
storageConnectionName Name of the Logic Apps API connection used to connect to the Azure Storage account.
logicAppName Name of the Logic App.
logicAppPollingIntervalInMinutes The polling interval used to check for items on the Storage account.
location Location where resources reside.
azureMgmtUri Azure Management URI

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/arm-template-retrieve-azure-storage-access-keys/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/arm-template-retrieve-azure-storage-access-keys/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása