Navigáció kihagyása

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Application Gateway

Utolsó frissítés: 2021. 04. 29.

This template deploys an Application Gateway with enhanced probe functionality.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
addressPrefix Address prefix for the Virtual Network
subnetPrefix Subnet prefix
applicationGatewaySize application gateway size
capacity Number of instances
backend1 Backend 1
probeEnabled Probe Enabled
healthyStatusCodes Status codes for which the backend is healthy.
probeProtocol Probe protocol to use.
probeHost Host header to send to the backend.
probePath Path invoked on the backend.
probeIntervalInSeconds Interval between probes in seconds.
probeTimeoutInSeconds Timeout of a probe request in seconds.
probeUnhealthyThreshold Maximum number of probe attempts until a backend is marked unhealthy.
probePickHostNameFromBackendHttpSettings If set to true the host will be taken from the BackendHttpSettings or the backend address if BackendHttpSettings does not specify a custom host header.
probeMinServersAvailable Minimum number of servers that are kept in healthy state regardless of probe results.
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-probe/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-probe/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása