App Service Environment with Plan and Logic App

Utolsó frissítés: 2015.05.22.

This template creates an ASE on a pre-existing VNET based and then creates an AppService plan allowing deployment of Web, API, Mobile and Logic apps onto a VNET hosted AppsServices instance

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
environmentName The name to use for the new AppService Environment
ipSslAddressCount The number of IP Addresses to create for the environment
worker1Size The size of VM to use for Worker Pool 1
worker1count The number of VM to use for Worker Pool 1
worker2Size The size of VM to use for Worker Pool 2
worker2count The number of VM to use for Worker Pool 2
frontendSize The size of VM to use for FrontEnd Pool
frontendCount The number of VM to use for FrontEnd Pool
worker3Size The size of VM to use for Worker Pool 3
worker3count The number of VM to use for Worker Pool 3
vnetName The name of the VNET onto which to deploy the environment
vnetResourceGroupName The name of the Resource Group to which the VNET has been deployed
subnetName The name of the Subnet onto which to deploy the environment
serverFarmName The name of the AppService Plan to create
serverFarmSKU The SKU of the AppService Plan to create
serverFarmWorkerSize The size of the AppService Plan worker VMs
logicAppName The name of the Logic App to create

A sablon használata

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/app-service-environment-serviceplan-logicapp/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/app-service-environment-serviceplan-logicapp/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása