Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

App Configuration

Utolsó frissítés: 2021. 05. 11.

This template references existing key-value configurations from an existing config store and uses retrieved values to set properties of the resources the template creates.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
location Specify the locations for all resources.
adminUsername Specify the virtual machine admin user name.
adminPassword Specify the virtual machine admin password.
domainNameLabel Specify the DNS label for the virtual machine public IP address. It must be lowercase. It should match the following regular expression, or it will raise an error: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$.
vmSize Specify the size of the VM.
storageAccountName Specify the storage account name.
appConfigStoreResourceGroup Name of the resource group for the app config store.
appConfigStoreName App configuration store name.
vmSkuKey Specify the name of the key in the app config store for the VM windows sku.
diskSizeKey Specify the name of the key in the app config store for the VM disk size

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.appconfiguration/app-configuration/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.appconfiguration/app-configuration/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása