Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Moesif API Analytics and Monetization

: Moesif
Utolsó frissítés: 2022. 06. 08.

The template will log API calls from Azure API Management to Moesif API analytics so you can understand customer API usage and resolve customer issues quickly.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
moesifApplicationId Your Moesif Application Id which can be found within your Moesif Portal. After signing up for a Moesif account, your Moesif Application Id will be displayed during the onboarding steps. Sets environment variable APIMEVENTS-MOESIF-APPLICATION-ID in App Service
existingApiMgmtName Name of your existing Azure API Management service. If blank, the log-to-eventhub logger is not created. The API Management service must be in same Resource Group as the deployment
azureAppServiceSku The instance / SKU name for Azure App Service eg: B1, B2, S1, P1V2. Note F1 and D1 shared plan are not supported as they do not support 'alwaysOn'
dnsNamePrefix A prefix that will be added to created resource names and DNS URLs. Allowed characters: alphabets and numbers only. Resulting name must be maximum 24 characters (storage account maximum)
location Location for all resources. eg 'westus2'
_artifactsLocation The base URL where templates are located. Should end with trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-logs-to-moesif-using-eventhub-webapp/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-logs-to-moesif-using-eventhub-webapp/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása