Navigáció kihagyása

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy API Management in Virtual Network with Public IP

Utolsó frissítés: 2021. 07. 09.

This template demonstrates how to create a instance of Azure API Management within your virtual network's subnet in External mode and configure NSG on the subnet as per recommendation. The template also expects Public IP address from your subscription.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
publisherEmail The email address of the owner of the service
publisherName The name of the owner of the service
sku The pricing tier of this API Management service
skuCount The instance size of this API Management service.This should be in multiple of zones getting deployed.
virtualNetworkName Virtual Network name
virtualNetworkAddressPrefix Address prefix
subnetPrefix Subnet Prefix
subnetName Subnet Name
apimSubnetServiceEndpoints Service Endpoints enabled on the APIM subnet
location Azure region where the resources will be deployed
availabilityZones Zone numbers e.g. 1,2,3.
publicIpName Name for the Public IP used to access the api management service.
publicIpSku SKU for the Public IP used to access the api management service.
publicIPAllocationMethod Allocation method for the Public IP used to access Api Management service. Standard SKU public IP requires `Static` allocation.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the api management service.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-create-with-external-vnet-publicip/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-create-with-external-vnet-publicip/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása