Navigáció kihagyása

Ansible Tower on RHEL

Utolsó frissítés: 2018. 08. 10.

This Azure quickstart template deploys a Ansible Tower Solution on Azure Virtual Machines running RHEL 7.2. Template will build everything starting from Azure Infrastructure components to Ansible Tower and Clients installation, configuration etc and will deploy one Ansible tower server vm and 2 clients.Ansible Tower by Red Hat helps you scale IT automation, manage complex deployments and speed productivity. Centralize and control your IT infrastructure with a visual dashboard, role-based access control, job scheduling and graphical inventory management

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
vmAnsibleTowerUsername Username for virtual machine that will have ansible tower installed
sshKeyData Enter ssh rsa public key file string data.
ansibleTowerAdminPassword Password for ansible tower console admin(min length:5)
ansibleTowerDatabasePassword Password for ansible tower database(min length:5)
vmClientUsername Username for client vm's
vmClientPassword Password for client vm's
remoteAllowedCIDR Enter Public IP CIDR to allow for accessing the deployment.Enter in 0.0.0.0/0 format. You can always modify these later in NSG Settings
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.Leave blank if unsure
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/ansible-tower-rhel/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/ansible-tower-rhel/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása