Navigáció kihagyása

Setup Ansible to efficiently manage N Linux VMs

Utolsó frissítés: 2018. 06. 19.

This advanced template deploys N Linux VMs ( Ubuntu) and it configures Ansible so you can easily manage all the VMS from the Ansible Controller VM. Additionally, it will execute an ansible Playbook that creates a RAID with all the available data disks. Don't suffer more pain configuring and managing all your VMs , just use Ansible! Ansible is a very powerful masterless configuration management system based on SSH. Do you need 1 or 10 or 100 VMs? It won't make any difference with Ansible playbooks, just apply consistent configuration to all your VMS

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
storageAccountType Storage account Type. Standard_LRS or Premium_LRS
vmSize VM Size, for Premium Storage specify DS VMs.
vmSizeDataDisks Data disks Size in GBs
linuxFileSystem Linux File system
serversRole Servers role, for instance webtier, database.A tag will be created with the provided value
serversPurpose Servers purpose, for instance development, test, pre-production, production. A tag will be created with the provided value
numberOfVms Number of VMs. The template will create N number of identical VMs
adminUsername Admin user name
adminPassword Admin password
sshKeyData ssh public key for the admin user
sshStorageAccountName Private storage account name in which you are storing your ssh certificates
sshStorageAccountKey Private storage account key in which you are storing your ssh certificates
dnsLabelPrefix DNS Label for the Public IP. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
publicIPType Public facing IP Type.
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/ansible-advancedlinux/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/ansible-advancedlinux/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása