Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Create an Azure Analysis Services server using a template

Utolsó frissítés: 2021. 11. 11.

This template creates an Azure Analysis Services server.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
serverName The name of the Azure Analysis Services server to create. Server name must begin with a letter, be lowercase alphanumeric, and between 3 and 63 characters in length. Server name must be unique per region.
location Location of the Azure Analysis Services server. For supported regions, see https://docs.microsoft.com/en-us/azure/analysis-services/analysis-services-overview#availability-by-region
skuName The sku name of the Azure Analysis Services server to create. Choose from: B1, B2, D1, S0, S1, S2, S3, S4, S8, S9. Some skus are region specific. See https://docs.microsoft.com/en-us/azure/analysis-services/analysis-services-overview#availability-by-region
capacity The total number of query replica scale-out instances. Scale-out of more than one instance is supported on selected regions only. See https://docs.microsoft.com/en-us/azure/analysis-services/analysis-services-overview#availability-by-region
firewallSettings The inbound firewall rules to define on the server. If not specified, firewall is disabled.
backupBlobContainerUri The SAS URI to a private Azure Blob Storage container with read, write and list permissions. Required only if you intend to use the backup/restore functionality. See https://docs.microsoft.com/en-us/azure/analysis-services/analysis-services-backup

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.analysisservices/analysis-services-create/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.analysisservices/analysis-services-create/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása