Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Alsid Syslog/Sentinel proxy

Utolsó frissítés: 2021. 05. 14.

This template creates and configures a Syslog server with an onboarded Azure Sentinel Agent for a specified workspace.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
vmName Hostname of the virtual machine.
vmAdminUserName User name of the administrator account of the virtual machine.
vmAdminPassword Password of the administrator account of the virtual machine
dnsLabelPrefix DNS Label for the Public IP. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
workspaceId The ID of the log analytics workspace where you want to forward the logs. To find it, go to your workspace and you will have both the workspace ID and Primary key in the 'Agent management' tab.
primaryKey The key to authenticate to the log analytics workspace where you want to forward the logs. To find it, go to your workspace and you will have both the workspace ID and Primary key in the 'Agent management' tab.
vmUbuntuOSVersion Version of the Ubuntu OS.
vmSize Size of the virtual machine's disk
location Location where resources should be deployed.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/alsid-syslog-proxy/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/alsid-syslog-proxy/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása