Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Alert to text message with Logic app

Utolsó frissítés: 2021. 07. 12.

This template allows you to create a Logic app that has a webhook to be used from an Azure Alert. When the Alert is triggered, it will send you a text message with the details of the alert. It uses the go.gl URL shortening service to include a link to the portal to see the resource.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
logicAppName The name for the logic app.
twilioSid Your Twilio SID.
twilioToken Your Twilio AuthToken.
twilioConnectionName The name for the Twilio connection.
twilioAccountNumber The Twilio number the message will send from.
toPhoneNumber The phone number the message will send to.
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/alert-to-text-message-with-logic-app/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/alert-to-text-message-with-logic-app/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása