Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Azure Container Service Engine (acs-engine) - Swarm Mode

Utolsó frissítés: 2021. 04. 21.

The Azure Container Service Engine (acs-engine) generates ARM (Azure Resource Manager) templates for Docker enabled clusters on Microsoft Azure with your choice of DC/OS, Kubernetes, Swarm Mode, or Swarm orchestrators. The input to the tool is a cluster definition. The cluster definition is very similar to (in many cases the same as) the ARM template syntax used to deploy a Microsoft Azure Container Service cluster.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
agentCount The number of agents for the cluster. This value can be from 1 to 100
agentEndpointDNSNamePrefix Sets the Domain name label for the agent pool IP Address. The concatenation of the domain name label and the regional DNS zone make up the fully qualified domain name associated with the public IP address.
agentSubnet Sets the subnet of agent pool 'agent'.
agentVMSize The size of the Virtual Machine.
firstConsecutiveStaticIP Sets the static IP of the first master
linuxAdminUsername User name for the Linux Virtual Machines (SSH or Password).
location Sets the location for all resources in the cluster
masterEndpointDNSNamePrefix Sets the Domain name label for the master IP Address. The concatenation of the domain name label and the regional DNS zone make up the fully qualified domain name associated with the public IP address.
masterSubnet Sets the subnet of the master node(s).
masterVMSize The size of the Virtual Machine.
nameSuffix A string hash of the master DNS name to uniquely identify the cluster.
sshRSAPublicKey SSH public key used for auth to all Linux machines. Not Required. If not set, you must provide a password key.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/swarm/acsengine-swarmmode/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/swarm/acsengine-swarmmode/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása