Navigáció kihagyása

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Container Instances - NAV/BC with SQL Server and IIS

Utolsó frissítés: 2021. 06. 11.

Deploy a single Windows container with a fully featured self-contained Dynamics NAV / Dynamics 365 Business Central environment on Azure Container Instances.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
contGroupName Name for the container group
dnsPrefix The DNS label for the public IP address. It must be lowercase. It should match the following regular expression, or it will raise an error: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$
letsEncryptMail The eMail address to be used when requesting a Let's Encrypt certificate
bcRelease Dynamics 365 Business Central Generic image (10.0.17763.973 is the version of Windows Server). See https://hub.docker.com/_/microsoft-businesscentral
username Username for your NAV super user
password Password for your NAV/BC super user and your sa user on the database
cpuCores The number of CPU cores to allocate to the container
memoryInGb The amount of memory to allocate to the container in gigabytes. Provide a minimum of 2 as he container will include SQL Server and NAV NST
customNavSettings Custom settings for the NAV / BC NST
customWebSettings Custom settings for the Web Client
acceptEula Change to 'Y' to accept the end user license agreement available at https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=861843. This is necessary to successfully run the container
azurecontainerSuffix Please select the Azure container URL suffix for your current region. For the standard Azure cloud, this is azurecontainer.io
location Default location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/aci-dynamicsnav/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/aci-dynamicsnav/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása