Navigáció kihagyása

Multi tier traffic manager, L4 ILB, L7 AppGateway

Utolsó frissítés: 2018. 08. 10.

This template deploys a Virtual Network, segregates the network through subnets, deploys VMs and configures load balancing

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
region1-Location-Name Azure Region valid name
region2-Location-Name Azure Region valid name
trafficManagerProfile_name Traffice Manager profile name
adminuser Admin username
adminuserPassword Admin Password
app-prefix Application prefix name, should be <= 10 characters
imageSKU The Windows version for the VM
vmSize Size of the virtual machine, must be available in the virtual machine's location
numberOfVMInstances Number of VM instances to be created behind internal load balancer control
loadbalancer-dns-prefix Loadbalancer dns name should be lowercase letters!
appGW-skuName Choose Application gateway SKU!
appGW-capacity Number of Application Gateway instances
appGW-pathMatch1 Path match string for Path Rule 1
appGW-pathMatch2 Path match string for Path Rule 2
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/301-multi-tier-loadbalancing/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/301-multi-tier-loadbalancing/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása