The Azure Quickstart templates are currently available in English

Continuous Deployment to Kubernetes

Utolsó frissítés: 2018. 05. 22.

This template allows you to deploy and configure a DevOps pipeline from an Azure Container Registry to a Kubernetes cluster. It deploys an instance of Jenkins on a Linux Ubuntu 14.04 LTS VM and an instance of Spinnaker on the same Kubernetes cluster that your pipeline will target. The Jenkins instance will include a basic pipeline that checks out a user-provided git repository, builds the Docker container based on the Dockerfile at the root of the repo, and pushes the image to the provisioned Azure Container Registry. The Spinnaker instance will include a basic pipeline that is triggered by any new tag in the registry and deploys the image to the provisioned Kubernetes cluster.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
adminUsername User name for the Virtual Machine.
sshPublicKey Configure all linux machines with the SSH public key string. Your key should include three parts, for example 'ssh-rsa AAAAB...snip...UcyupgH azureuser@linuxvm'
devopsDnsPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the combined Jenkins and Spinnaker Virtual Machine.
servicePrincipalAppId Service Principal App ID (also called Client ID) that has contributor rights to the subscription used for this deployment. It is used by the Kubernetes cluster to dynamically manage resources (e.g. user-defined load balancers).
servicePrincipalAppKey Service Principal App Key (also called Client Secret) that has contributor rights to the subscription used for this deployment. It is used by the Kubernetes cluster to dynamically manage resources (e.g. user-defined load balancers).
gitRepository The URL to a public git repository used for the default Jenkins job. It must include a Dockerfile at the root of the repo.
dockerRepository The repository name used by the default Jenkins job and Spinnaker pipeline. This repository will be created in your Azure Container Registry.
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-jenkins-acr-spinnaker-k8s/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-jenkins-acr-spinnaker-k8s/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása