Navigáció kihagyása

Deploy Drupal with VM Scale Set, Glusterfs and Mysql

Utolsó frissítés: 2016. 05. 23.

Deploy a VM Scale Set behind a load balancer/NAT & each VM running Drupal (Apache / PHP). All nodes share the created glusterfs file storage, and MySQL database

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
drupalVmSku Size of Drupal VMs in the VM Scale Set.
drupalUbuntuOSVersion The Ubuntu version for the Drupal VM. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version. Allowed values are: 14.04.4-LTS.
drupalAdminUser Admin User for the Drupal Installation
drupalAdminPassword The Ubuntu version for the Drupal VM. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version. Allowed values are: 15.10, 14.04.4-LTS.
drupalVersion The Drupal Version to be installed
vmssName String used as a base for naming resources. Must be 3-61 characters in length and globally unique across Azure. A hash is prepended to this string for some resources, and resource-specific information is appended.
instanceCount Number of Drupal VM instances (minimum and default instance count). Atleast 2 are recommended for high availability
maximumInstanceCount maximum number of drupal instances in the vm scale set
adminUsername Admin username on all Drupal VMs, gluster VMs.
adminPassword Admin password on all Drupal and gluster VMs.
drupalInstallationDatabaseName The MySQL Database to which drupal will be installed
createNewMySQLServer If Yes new MySQL server will be provisioned using the mysql replication template
existingMySqlFQDN Fully qualified domain name of the existing mysql server
existingMysqlUser mysql username. When creating New MySQL server using mysql replication template this will be admin.
mysqlUserPassword mysql user password. For existing enter the existing password. In case of new MySQL server this will be the password for MySqL admin user
newMySqlDnsLabelPrefix Required when creating new MySQL server, FQDN of server will be using dnsLabelPrefix.location.cloudapp.azure.com
newMySqlVmUserName Required when creating new MySQL server. User name to ssh in to the MySQL VMs
newMySqlVmPassword Required when creating new MySQL server. Password to ssh in to the MySQL VMs
newMySqlVmSize Required when creating new MySQL server. size for the mySql VMs
dbCentosOSVersion Required when creating new MySQL server. VM OS version
glusterTemplateLocation file location for gluster template
templateLocation template file location
storageAccountNamePrefix Storage account name prefix for the cluster
glusterVmSize size for the gluster VMs
glusterInstanceCount Number of nodes in the gluster file system

A sablon használata

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-drupal8-vmss-glusterfs-mysql/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-drupal8-vmss-glusterfs-mysql/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása