The Azure Quickstart templates are currently available in English

Configures the default SSL certificate for an ILB ASE or an ILB ASE v2

: Stefan
Utolsó frissítés: 2017. 06. 15.

Configures the default SSL certificate for an ILB ASE or an ILB ASE v2

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
appServiceEnvironmentName The default SSL certificate will be configured for this App Service Environment.
existingAseLocation Set this to the same location as the App Service Environment defined in appServiceEnvironmentName.
pfxBlobString A pfx file encoded as a base-64 string. The pfx contains the SSL certificate that will be configured as the default SSL certificate for the ASE.
password The password for the pfx filed contained in pfxBlobString.
certificateThumbprint The hexadecimal certificate thumbprint of the certificate contained in pfxBlobString. All spaces need to be removed from the hex string.
certificateName Name of the certificate. This can be any name you want to use to identify the certificate.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-ase-ilb-configure-default-ssl/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-ase-ilb-configure-default-ssl/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása