Navigáció kihagyása

Create a VM from a EfficientIP VHD

Utolsó frissítés: 2018. 08. 29.

This template creates a VM from a EfficientIP VHD and let you connect it to an existing VNET that can reside in another Resource Group then the virtual machine

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
vmName Name of the VM
osType Type of OS on the existing vhd
osDiskVhdUri URI of the existing VHD in ARM standard or premium storage
vmSize Size of the VM
vmDiskSizeGB Diskspace size of the VM
existingVirtualNetworkResourceGroup Name of the existing VNET resource group
existingVirtualNetworkName Name of the existing VNET
subnetName Name of the subnet in the virtual network you want to use
existingSecurityGroupName Name of the network Security Group that needs to be assocated to virtual NIC.
dnsNameForPublicIP Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-efficientip-vhd/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-efficientip-vhd/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása