User defined routes and Appliance

Utolsó frissítés: 2015.09.22.

Becsült költség

$401.789511

Becsült havi költség

Információ arról, hogy min alapul a számítás és igény szerinti testreszabás

Díjkalkulátor

This template deploys a Virtual Network, VMs in respective subnets and routes to direct traffic to the appliance

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
newStorageAccountName Unique DNS Name for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
uniqueDnsPrefixForVM Unique DNS Prefix for the Public IP used to access the Virtual Machine.
vmNamePrefix VM Name Prefix for the Virtual Machine.
publicIPAddressType Type of public IP address
windowsOSVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version. Allowed values: 2008-R2-SP1, 2012-Datacenter, 2012-R2-Datacenter.

A sablon használata

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-userdefined-routes-appliance/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása
Parancssor
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-userdefined-routes-appliance/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása