Navigáció kihagyása

Create Premium Redis Cache with VNet and optional clustering

Utolsó frissítés: 2016. 04. 20.

This template shows how to configure both Virtual Network Support and optional clustering for a premium Azure Redis Cache instance

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
redisCacheName The name of the Azure Redis Cache to create.
redisShardCount Number of highly available shards to create in the cluster. Requires Premium SKU. Set to 0 to not set up clustering.
redisCacheCapacity The size of the new Azure Redis Cache instance. Valid family and capacity combinations are (C0..C6, P1..P4).
virtualNetwork Name of an existing virtual network to join, in same subscription and region. Requires Premium SKU.
subnet Name of an existing subnet to join in the virtual network. Requires configuring a virtualNetwork.
redisCacheStaticIP The static IP address the redis cache should have, for a cache in a virtual network subnet. Requires configuring a virtualNetwork.
existingDiagnosticsStorageAccountName Name of an existing storage account for diagnostics. Must be in the same subscription.
enableNonSslPort Set to true to allow access to redis on port 6379, without SSL tunneling (less secure).

A sablon használata

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-redis-premium-vnet-cluster-diagnostics/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-redis-premium-vnet-cluster-diagnostics/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása