The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create Premium Redis Cache with data persistence

Utolsó frissítés: 2020. 05. 04.

This template shows how to configure persistence in a premium Azure Redis Cache instance.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
redisCacheName The name of the Azure Redis Cache to create.
location The location of the Redis Cache. For best performance, use the same location as the app to be used with the cache.
redisCacheCapacity The size of the new Azure Redis Cache instance. Valid family and capacity combinations are (C0..C6, P1..P4).
existingDiagnosticsStorageAccountName Name of an existing storage account for diagnostics. Must be in the same subscription and region.
storageAccountName Name of an existing storage account to be cached.
storageAccountResourceGroup ResourceGroup for the storageAccount being cached.
enableNonSslPort Set to true to allow access to redis on port 6379, without SSL tunneling (less secure).

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-redis-premium-persistence/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-redis-premium-persistence/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása