The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy HDInsight on new Data Lake Store and Storage

Utolsó frissítés: 2016. 01. 10.

This template allows you to deploy a new Linux HDInsight cluster with new Data Lake Store and Storage accounts.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
clusterType The type of the HDInsight cluster to create.
clusterName The name of the HDInsight cluster to create.
clusterLoginUserName These credentials can be used to submit jobs to the cluster and to log into cluster dashboards.
clusterLoginPassword The password must be at least 10 characters in length and must contain at least one digit, one non-alphanumeric character, and one upper or lower case letter.
sshUserName These credentials can be used to remotely access the cluster.
sshPassword The password must be at least 10 characters in length and must contain at least one digit, one non-alphanumeric character, and one upper or lower case letter.
clusterStorageAccountName The name of the Azure storage account to be created and be used as the cluster's primary storage.
adlStoreName The name of the Azure Data Lake Store account to be created and connected to the cluster.
aadTenantId The tenant ID (guid) of the Azure Active Directory (AAD) tenant where the service principal resides.
servicePrincipalObjectId The AAD object ID (guid) of the service principal that represents the HDInsight cluster. The service principal will be given permissions on the root folder of the Data Lake Store account.
servicePrincipalApplicationId The AAD application ID (guid) of the service principal that represents the HDInsight cluster. The service principal will be given permissions on the root folder of the Data Lake Store account.
servicePrincipalCertificateContents The base-64-encoded contents of the PFX certificate file that can be used to authenticate as the service principal that represents the HDInsight cluster.
servicePrincipalCertificatePassword The password securing the PFX certificate file that can be used to authenticate as the service principal that represents the HDInsight cluster.
clusterWorkerNodeCount The number of nodes in the HDInsight cluster.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-hdinsight-datalake-store-azure-storage/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-hdinsight-datalake-store-azure-storage/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása