Navigáció kihagyása

Extend an existing Azure VNET to a Multi-VNET Configuration

Utolsó frissítés: 2015. 12. 22.

This template allows you to extend an existing single VNET environment to a Multi-VNET environment that extends across two datacenter regions using VNET-to-VNET gateways

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
existingVnetName Name of the existing first VNET. This VNET must already have a subnet named GatewaySubnet defined with a minimum /29 address prefix
existingVnetLocation Region in which the first existing VNET is provisioned
newVnetName Name of the new second VNET.
newVnetAddressPrefix Address space for the second VNET. This address space must not overlap with the first VNET
newVnetSubnetName Name of the first subnet in the second VNET. Please note, an additional subnet called GatewaySubnet will be created where the VirtualNetworkGateway will be deployed. The name of that subnet must not be changed from GatewaySubnet.
newVnetSubnetPrefix The IP address prefix for the first subnet in the second VNET.
newVnetGatewaySubnetPrefix The prefix for the GatewaySubnet where the second VirtualNetworkGateway will be deployed. This must be at least /29.
sharedKey The shared key used to establish connection between the two VirtualNetworkGateways.

A sablon használata

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-extend-vnet-to-multi-vnet/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-extend-vnet-to-multi-vnet/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása