The Azure Quickstart templates are currently available in English

Bulk copy using Azure Data Factory

Utolsó frissítés: 2018. 02. 20.

This template creates a V2 data factory that copies data in bulk an Azure SQL database to an Azure SQL data warehouse.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
dataFactoryName Name of the data factory. Must be globally unique.
dataFactoryLocation Location of the data factory.
azureStorageConnectionString Connection string for the Azure Storage account.
azureSqlDatabaseConnectionString Connnection string for the Azure SQL database.
azureSqllDataWarehouseConnectionString Connection string for the Azure SQL Data Warehouse

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-data-factory-v2-azure-sql-database-to-sql-data-warehouse-copy/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-data-factory-v2-azure-sql-database-to-sql-data-warehouse-copy/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása