Custom Script extension on a Ubuntu VM

Utolsó frissítés: 2016. 03. 17.

This template creates a Ubuntu VM and installs the CustomScript extension

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
vmSize Size of vm
username Username for the Virtual Machine.
password Password for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
fileUris The uri list of files. Split by a space.
commandToExecute The command to execute.
customScriptStorageAccountName The name of storage account.
customScriptStorageAccountKey The access key of storage account.

A sablon használata

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-customscript-extension-azure-storage-on-ubuntu/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-customscript-extension-azure-storage-on-ubuntu/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása