Create an Azure Relay namespace with all resources

Utolsó frissítés: 2017. 11. 09.

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with standard SKU, a WCF Relay and a HybridConnection.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
namespaceName Name of the Azure Relay namespace
wcfRelayName Name of the WCF Relay
wcfRelayType WCF Relay Type. It could be any of the types: NetTcp/Http
hybridConnectionName Name of the HybridConnection

A sablon használata

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-azure-relay-create-all-resources/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-azure-relay-create-all-resources/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása