The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a VM from User Image

Utolsó frissítés: 2017. 08. 29.

This template allows you to create a Virtual Machines from a User image. This template also deploys a Virtual Network, Public IP addresses and a Network Interface.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
customVmName This is the name of the your VM
bootDiagnosticsStorageAccountName This is the name of the your storage account
bootDiagnosticsStorageAccountResourceGroupName Resource group of the existing storage account
osDiskVhdUri URI in Azure storage of the blob (VHD) that you want to use for the OS disk. eg. https://mystorageaccount.blob.core.windows.net/osimages/osimage.vhd
dataDiskVhdUri URI in Azure storage of the blob (VHD) that you want to use for the data disk. eg. https://mystorageaccount.blob.core.windows.net/dataimages/dataimage.vhd
diskStorageType (nem érhető el leírás)
dnsLabelPrefix DNS Label for the Public IP. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
adminUsername User Name for the Virtual Machine
adminPassword Password for the Virtual Machine
osType This is the OS that your VM will be running
vmSize This is the size of your VM
newOrExistingVnet Select if this template needs a new VNet or will reference an existing VNet
newOrExistingVnetName New or Existing VNet Name
newOrExistingSubnetName New or Existing subnet Name
existingVnetResourceGroupName Resource group of the existing VNET
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-vm-user-image-data-disks/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-vm-user-image-data-disks/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása