Navigáció kihagyása

Create a Redis Cache using a template

Utolsó frissítés: 2016. 04. 20.

This template creates an Azure Redis Cache with diagnostics data kept in a storage account.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
redisCacheName The name of the Azure Redis Cache to create.
redisCacheSKU The pricing tier of the new Azure Redis Cache.
redisCacheFamily The family for the sku.
redisCacheCapacity The size of the new Azure Redis Cache instance.
enableNonSslPort A boolean value that indicates whether to allow access via non-SSL ports.
diagnosticsEnabled A value that indicates whether diagnostics should be saved to the specified storage account.
existingDiagnosticsStorageAccountId Existing storage account for diagnostics.

A sablon használata

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-redis-cache/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-redis-cache/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása