Navigáció kihagyása

Create Daily Backup Policy for RS Vault to protect IaaSVMs

Utolsó frissítés: 2017. 12. 28.

This template creates Recovery service vault and a Daily Backup Policy that can be used to protect classic and ARM based IaaS VMs.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
vaultName Name of the Recovery Services Vault
policyName Name of the Backup Policy
scheduleRunTimes Times in day when backup should be triggered. e.g. 01:00 or 13:00. Must be an array, however for IaaS VMs only one value is valid. This will be used in LTR too for daily, weekly, monthly and yearly backup.
timeZone Any Valid timezone, for example:UTC, Pacific Standard Time. Refer: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg154758.aspx
dailyRetentionDurationCount Number of days you want to retain the backup
daysOfTheWeek Backup will run on array of Days like, Monday, Tuesday etc. Applies in Weekly retention only.
weeklyRetentionDurationCount Number of weeks you want to retain the backup
monthlyRetentionDurationCount Number of months you want to retain the backup
monthsOfYear Array of Months for Yearly Retention
yearlyRetentionDurationCount Number of years you want to retain the backup
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-recovery-services-daily-backup-policy-create/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-recovery-services-daily-backup-policy-create/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása