Navigáció kihagyása

Create IoT Hub and Device to Cloud Consumer Group

Utolsó frissítés: 2016. 06. 19.

This template enables you to deploy an IoT Hub instance with device to cloud and cloud to device messaging configurations and a device to cloud consumer group.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
iotHubName Name of the IoT Hub instance to provision.
skuName One of the supported SKUs: F1, S1 or S2
capacityUnits Number of desired IoT Hub units. Restricted to 1 unit for F1. Can be set up to maximum number allowed for subscription.
d2cMessageRetentionInDaysPeriod Retention time in days for device-to-cloud messages.
d2cPartitionCount Number of desired partitions for device-to-cloud event ingestion.
c2dMessagesTTLAsIso8601 Default TTL in ISO_8601 format for cloud-to-device messages. The value can range from PT1M to PT2D (or any other format as per ISO_8601 standards for duration).
c2dMessagesMaxDeliveryCount Maximum delivery count for cloud-to-device messages per-device queues.
c2dFeebackMessagesTTLAsIso8601 TTL in ISO_8601 format for service-bound feedback messages. The value can range from PT1M to PT2D (or any other format as per ISO_8601 standards for duration).
c2dFeedbackMessagesMaxDeliveryCount Maximum delivery count for feedback queue.
c2dFeedbackMessagesLockDurationAsIso8601 Lock duration in ISO_8601 format for service-bound feedback messages. The value can range from PT5S to PT300S (or any other format as per ISO_8601 standards for duration).
d2cConsumerGroupName Name of device-to-cloud consumer group to provision on the IoT Hub instance.
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-iothub-with-consumergroup-create/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-iothub-with-consumergroup-create/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása